Liên quan đến thực tập sinh là người nước ngoài
Đăng ngày 19-12-2018 14:23, Lượt xem: 528

Hiện nay công ty chúng tôi muốn tiếp nhận 1 thực tập sinh là người nước ngoài đang học tập tại cơ sở giáo dục ở nước ngoài vào thực tập tại Công ty với thời hạn dưới 3 tháng. Vậy, đối với trường hợp này theo quy định có được miễn cấp giấy phép lao động hay không? Và nếu được miễn thì công ty chúng tôi cần phải làm gì?
 

Tại điểm h khoản 2 Điều 7 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định:“Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam” thì không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Như vậy, trường hợp của công ty bạn thì được miễn cấp giấy phép lao động và công ty phải có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trước khi người này vào thực tập (Về thủ tục hồ sơ công ty có thể xem hướng dẫn tại website: ldtbxh.danang.gov.vn).
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác