Liên quan đến chấm dứt hợp đồng lao động
Đăng ngày 19-12-2018 14:24, Lượt xem: 96

Tại công ty tôi có trường hợp người lao động đã đủ tuổi đời hưởng lương hưu (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) nhưng chưa đủ thời gian đóng Bảo hiểm xã hội (đủ 20 năm) thì công ty có quyền chấm dứt HĐLĐ hay không?

Trả lời:

Tại khoản 2 Điều 6, Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động có nội dung quy định về Hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi như sau:

“2. Khi người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc người lao động cao tuổi không có đủ sức khỏe thì hai bên thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động”.

Như vậy, khi người sử dụng lao động không có nhu cầu sử dụng người lao động cao tuổi thì người sử dụng lao động thực hiện chấm dứt HĐLĐ với người lao động và thực hiện chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 Bộ luật lao động.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác