Về mức đóng bảo hiểm thất nghiệp
Đăng ngày 19-12-2018 14:24, Lượt xem: 147

Theo Luật Việc làm, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa là 20 lần mức lương tối thiểu vùng, hiện tại tại Đà Nẵng là 3.100.000 nên mức đóng tối đa là 62.000.000 đồng. Hiện tại, Công ty tôi đã tham gia BHXH,BHYT ở mức tối đa là 20 lần mức lương tối thiểu chung 1.150.000 đồng là 23.000.000 đồng (theo luật BHXH) Xin được hỏi, nếu nhân viên công ty có người lương trên 23 triệu thì có phải bắt buộc đóng BHTN ở mức này không?  

Trả lời:

Theo Điều 58 Luật Việc làm về tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp quy định:

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn hai mươi tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng hai mươi tháng lương cơ sở tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.

2. Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng hai mươi tháng lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Do vậy trường hợp người lao động của Công ty bạn nếu tiền lương tháng trên 23 triệu đồng/tháng thì mức đóng BHTN vẫn áp dụng với mức tiền lương đó và được tính đến không quá 62 triệu đồng/tháng (20 lần mức tiền lương tối thiểu vùng). Khi tiền lương của người lao động trên 62 triệu đồng/tháng thì mức đóng BHTN tối đa là 62 triệu đồng.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác