Trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động
Đăng ngày 19-12-2018 08:30, Lượt xem: 85

Trường hợp người lao động nước ngoài có tên trong danh sách thành viên góp vốn của Công ty (có tên trong Giấy đăng ký kinh doanh) thì có được xét vào diện không thuộc diện cấp giấy phép lao động không? Có quy định tỉ lệ góp vốn là bao nhiêu % hay không? Thủ tục để xin giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Trường hợp người lao động nước ngoài có tên trong danh sách thành viên góp vốn của Công ty (có tên trong Giấy đăng ký kinh doanh) thì được xét vào trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động và không quy định tỷ lệ vốn góp.

Thủ tục xác nhận miễn cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài hiện nay được thực hiện theo hình thức nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: egov.danang.gov.vn.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác