Hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động nước ngoài
Đăng ngày 18-12-2018 08:30, Lượt xem: 1012

Công ty tôi có một số người lao động nước ngoài dự kiến sang làm việc vào tháng 7/2017, những người này không thuộc diện cấp giấy phép lao động, để làm thủ tục xác nhận thì bên công ty tôi cần chuẩn bị những hồ sơ, thủ tục gì?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 điều 8 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Công ty bạn cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động như sau:

- Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo mẫu số 9 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ LĐ-TB&XH;

- Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài với các nội dung: họ, tên; tuổi; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu; ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc; vị trí công việc của người lao động nước ngoài;

- Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

- Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 4 đối với thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài, theo đó doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ http://egov.danang.gov.vn.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác