Liên quan đến thời gian công tác để chi trả trợ cấp thôi việc
Đăng ngày 19-12-2018 08:31

Thời gian người lao động nghỉ hưởng chế độ thai sản có được tính là thời gian công tác để chi trả trợ cấp thôi việc?

Trả lời:

Tại Khoản 3, Điều 14, Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động quy định như sau:

“Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. 

Trong đó thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội”.

Vì vậy, thời gian người lao động nghỉ hưởng chế độ BHXH thai sản được xem là thời gian để tính thời gian công tác để chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác