Liên quan đến kéo dài thời gian thử việc hoặc thử việc thêm lần nữa
Đăng ngày 19-12-2018 08:26

Theo quy định sau khi kết thúc thời gian thử việc, nếu người lao động chưa đạt yêu cầu thì công ty có được kéo dài thời gian thử việc hoặc thử việc thêm lần nữa hay không? Thực tế hiện nay, vẫn có nhiều doanh nghiệp kéo dài thời gian thử việc, gây thiệt thòi cho người lao động. 

Trả lời:

-    Tại Điều 27 Bộ luật Lao động 2012 quy định về thời gian thử việc: 

“Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.”

Căn cứ các quy định nêu trên thì Công ty chỉ được thử việc người lao động một lần và không được kéo dài thời gian thử việc, vì như thế sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và vi phạm pháp luật về lao động. 

Để hạn chế tình trạng này, Sở Lao động – TBXH thường xuyên tổ chức kiểm tra hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật, tổ chức đối thoại trong doanh nghiệp để người lao động và người sử dụng lao động hiểu biết về những quy định của Bộ luật lao động. Trong trường hợp doanh nghiệp đã hiểu biết cụ thể về quy định này nhưng vẫn cố tình vi phạm thì cơ quan chức năng (Thanh tra Sở) sẽ căn cứ vào mức độ vi phạm mà xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT