Về mức lương hợp đồng lao động
Đăng ngày 19-12-2018 08:32, Lượt xem: 102

Tôi đang làm nhân viên của một Công ty vệ sinh công nghiệp, mức lương hiện nay của tôi đang được nhận là 3.100.000 đồng/tháng như trong hợp đồng lao động. Theo tôi được biết hiện nay mức lương tối thiểu vùng 2 là 3.320.000 đồng/tháng. Vậy mức lương của tôi có thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hiện hành được pháp luật quy định. Trong trường hợp này, chủ doanh nghiệp của tôi sẽ bị xử lý như thế nào? 

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 90 Bộ Luật Lao động 2012 quy định về tiền lương như sau:

“1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.”

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động năm 2017:

“Điều 3. Mức lương tối thiểu vùng

1. Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

a) Mức 3.750.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

b) Mức 3.320.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

c) Mức 2.900.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

d) Mức 2.580.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.”

Như vậy căn cứ theo quy định nêu trên thì người sử dụng lao động đã làm trái với quy định của pháp luật.

* Trích dẫn nghị định xử phạt: Theo quy định tại Khoản 4, khoản 5 điều 13 Nghị định 95/2013/NĐ-CP:

“4. Phạt tiền người sử dụng lao động trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định theo các mức sau đây:

a) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người lao động trở lên.

5. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này. ”

Như vậy, căn cứ theo quy định này thì người sử dụng lao động khi trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định sẽ bị xử phạt hành chính tùy theo mức độ vi phạm. Ngoài ra, người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt kèm thêm hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác