Về chi trả trợ cấp thôi việc
Đăng ngày 19-12-2018 08:32

Người lao động đang hưởng chế độ hưu trí (chính sách BHXH hàng tháng), nhưng sau đó ký HĐLĐ làm việc cho 1 công ty (trong HĐLĐ công ty đã chi trả cùng lương các khoản BHXH, BHYT và BHTN bắt buộc). Sau thời gian làm việc người lao động gửi đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động do không có đủ sức khỏe, Công ty đồng ý. Vậy công ty có phải chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động trong thời gian làm việc theo HĐLĐ hay không?

Trả lời:

Tại khoản 2 Điều 48, Bộ luật Lao động 2012, quy định về thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Tại khoản 2 Điều 43 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 quy định đối với người lao động đang hưởng lương hưu thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Và tại Khoản 3 Điều 186 BLLĐ quy định: “Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.”. 

Vì vậy, trong trường hợp công ty có sử dụng người lao động cao tuổi, là người đang hưởng lương hưu thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Nhưng trong hợp đồng lao động hai bên giao kết, công ty đã chi trả cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền tương ứng với mức đóng BHTN thì khi chấm dứt HĐLĐ theo đúng pháp luật công ty không phải chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động. 
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT