Liên quan đến xây dựng nội quy lao động
Đăng ngày 19-12-2018 08:28, Lượt xem: 86

Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, tổng số lao động là 15 người. Xin hỏi công ty tôi có phải xây dựng nội quy lao động không, trường hợp không xây dựng Nội quy lao động hoặc xây dựng Nội quy lao động nhưng không đăng ký với cơ quan quản lý về lao động địa phương thì bị xử lý vi phạm hành chính như thế nào?

Trả lời:

Với số lượng lao động như vậy, Công ty của bạn phải xây dựng nội dung lao động. Vấn đề này được quy định tại Khoản 1, khoản 3 Điều 19 Bộ luật lao động 2012: “Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản; Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.”

Tại Khoản 1, khoản 2 Điều 120 Bộ luật lao động 2012: “Người sử dụng lao động phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh; Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động.”

Tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì:

“Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

- Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên;

- Sử dụng nội quy lao động không được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh;”

Căn cứ những quy định trên, Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản và Nội quy lao động phải được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh. Trường hợp vi phạm các quy định trên, Người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 95/2016/NĐ-CP. 

Lưu ý: Mức phạt tiền trên là đối với cá nhân, đối với tập thể mức phạt bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT