Điều chỉnh một số nội dung trong nội quy lao động
Đăng ngày 19-12-2018 08:28, Lượt xem: 125

Công ty tôi đã xây dựng Nội quy lao động và đăng ký tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố vào tháng 7/2014. Hiện nay công ty muốn điều chỉnh một số nội dung trong nội quy lao động thì có phải đăng ký lại không ?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 28 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động quy định: “Trường hợp sửa đổi, bổ sung nội quy lao động đang có hiệu lực, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thực hiện đăng ký lại nội quy lao động”.

Như vậy, khi điều chỉnh nội dung nội quy lao động đang có hiệu lực, đơn vị phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động cơ sở và thực hiện đăng ký lại nội quy lao động. 
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT