Xây dựng nội quy lao động với nội dung lao động nữ
Đăng ngày 22-02-2019 15:05

Công ty tôi dự kiến xây dựng nội quy lao động với nội dung lao động nữ nghỉ thai sản thì không tính là thời gian làm việc để nghỉ hằng năm có đúng quy định pháp luật không? Cụ thể, trường hợp công nhân A làm việc cho Công ty được 3 năm, nghỉ thai sản từ tháng 2/2018 và dự kiến đi làm lại vào tháng 8/2018. Vậy, công nhân A có được hưởng chế độ nghỉ phép năm năm 2018 không? 

Trả lời:

Tại Điều 6 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động quy định thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm:

1. Thời gian học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động theo cam kết trong hợp đồng học nghề, tập nghề.

2. Thời gian thử việc theo hợp đồng lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động.

3. Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật lao động.

4. Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý nhưng cộng dồn không quá 01 tháng.

5. Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng.

6. Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 02 tháng.

7. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

8. Thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn.

9. Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động.

10. Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc.

11. Thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội.”

Như vậy, thời gian nghỉ hằng năm năm 2018 của công nhân A được tính trên cơ sở thời gian làm việc của công nhân A và thời gian nghỉ chế độ thai sản 6 tháng trong năm 2018 của Bà.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT