Bố trí thời gian làm việc cho lao động nữ mang thai
Đăng ngày 22-02-2019 15:05, Lượt xem: 127

Tôi có thai 7 tháng, hiện làm việc tại Công ty TNHH trong Khu công nghiệp Hòa Khánh. Trước đây, tôi đi làm 3 ca (Ca 1 từ 06 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút, Ca 2 từ 14 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút, Ca 3 từ 22 giờ 00 phút đến 06 giờ 00 phút) sau khi thai đủ 7 tháng, tôi đi khám và gửi giấy cho công ty thì công ty bố trí cho tôi đi làm ca 1 và ca 2, thay đổi nhau theo từng tuần. Tôi xin hỏi, Công ty bố trí thời gian làm việc cho tôi theo quy định tại nội quy lao động của Công ty như vậy có đúng luật không?
 

Trả lời:

Khoản 1 Điều 155 của Bộ luật Lao động 2012 quy định về việc bảo vệ thai sản đối với lao động nữ:

“1. Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong các trường hợp sau đây:

a) Mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

b) Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Và tại Điều 105 Bộ luật Lao động 2012 quy định giờ làm việc ban đêm: “Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau”.

Căn cứ quy định nêu trên, việc công ty bố trí bà làm việc theo Ca 1 từ 06 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút, Ca 2 từ 14 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút là phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT