Về người lao động có hành vi trộm cắp tài sản của doanh nghiệp và khách hàng
Đăng ngày 22-02-2019 15:05, Lượt xem: 367

Hiện nay, công ty chúng tôi có người lao động có hành vi trộm cắp tài sản của doanh nghiệp và khách hàng. Để có cơ sở xử lý kỷ luật lao động, công ty có quyền tạm dừng công việc của người lao động để điều tra hành vi vi phạm hay không? Thời gian tạm dừng là bao lâu và tiền lương tạm ứng cho người lao động trong thời gian này như thế nào?

Trả lời:

Việc tạm đình chỉ công việc của người lao động trong xử lý kỉ luật lao động được quy định tại Khoản 1, 2 Điều 129 Bộ luật Lao động:

1. Người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp, nếu xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh. Việc tạm đình chỉ công việc của người lao động chỉ được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

2. Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 90 ngày. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc.

Căn cứ quy định nêu trên thì khi người lao động vi phạm kỷ luật lao động có liên quan đến vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp, gây trở ngại cho việc xác minh làm rõ sự việc thì Công ty có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động.

Trước khi quyết định đình chỉ công việc của người lao động, Công ty phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Thời gian tạm đình chỉ công việc đối với người lao động là 15 ngày, trường hợp đặc biệt không quá 90 ngày. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT