Về đăng ký nội quy lao động của công ty con
Đăng ngày 22-02-2019 15:05, Lượt xem: 285

Đơn vị tôi là chi nhánh công ty hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (công ty mẹ có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng và đăng ký nội quy lao động). Vậy, chi nhánh có phải xây dựng và đăng ký nội quy lao động tại Đà Nẵng không?

Trả lời:

Tại Khoản 8 Điều 28 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động quy định: “Người sử dụng lao động có chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm gửi nội quy lao động sau khi có hiệu lực đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.”

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty mẹ có trách nhiệm gửi bản Nội quy lao động đã có hiệu lực đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng để theo dõi, quản lý.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác