Về việc lấy ý kiến của người lao động về nội dung nội quy lao động
Đăng ngày 22-02-2019 15:05, Lượt xem: 2165

Hiện nay, công ty tôi đang sử dụng 36 lao động làm việc trong ngành xây dựng, chưa thành lập tổ chức công đoàn. Như vậy, khi ban hành nội quy lao động, Công ty phải lấy ý kiến của người lao động về nội dung nội quy lao động như thế nào để hoàn chỉnh hồ sơ nội quy lao động?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 119 Bộ luật Lao động (BLLĐ) quy định: “Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở”.

Và tại Khoản 3 Điều 3 BLLĐ quy định: “Tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở là Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở ”.

Căn cứ quy định nêu trên, trong trường hợp đơn vị chưa thành lập tổ chức công đoàn, đề nghị công ty liên hệ Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (Liên đoàn Lao động quận/huyện) nơi đơn vị đặt sơ sở sản xuất, kinh doanh của đơn vị để tham khảo ý kiến góp ý về nội quy lao động và hoàn thiện hồ sơ đăng ký nội quy lao động theo quy định tại Điều 121 BLLĐ.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT