Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tâm Hợp Nhất
Đăng ngày 04-08-2020 21:50

MST: 0400593851
TÓM TẮT NĂNG LỰC NỔI TRỘI
1. Các sản phẩm Chính phủ điện tử
2. Gia công phần mềm 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
 1. Đầu mối liên hệ:
- Họ và tên: Sử Huy
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Email: huys@unitech.vn
- Số điện thoại: 0914.044.922
2. Website: unitech.vn
3. Địa chỉ liên hệ: Tầng 7, Công viên phần mềm Đà Nẵng,  02 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ SỐ   
1. Cổng dịch vụ công và một cửa điện tử liên thông (UniOneGate)
2. Quản lý văn bản và điều hành (UniOffice)
3. Quản lý tài sản công
4. Hệ thống thông tin tài chính các đơn vị hành chính sự nghiệp
5. Cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành cấp Huyện
6. Cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành du lịch
7. Quản lý tiêm chủng

THÔNG TIN SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ SỐ

STT

Tên sản phẩm

Tóm tắt chức năng

Đối tượng sử dụng sản phẩm

Các khách hàng đã triển khai

Đề nghị giới thiệu, quảng bá cho nhóm khách hàng

Cổng dịch vụ công và một cửa điện tử liên thông (UniOneGate)

- Người dân/tổ chức có thể theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ của mình qua Cổng dịch vụ công/Zalo/SMS, nhận kết quả tại nhà cũng như thanh toán trực tuyến.

- Thiết kế theo hướng mở nên có khả năng mở rộng trong tương lai.

- Định nghĩa động Biểu mẫu điện tử và thiết lập các DVCTT bằng giao diện người dùng.

- Định nghĩa quy trình tùy biến, có thể khai báo mới/điều chỉnh các thủ tục/quy trình bằng giao diện người dùng.

- Theo dõi được luồng xử lý công việc,và thông báo đến hạn, trễ hạn.

- Có thể cấu hình ngày làm việc, ngày nghỉ linh hoạt.

- Ứng dụng web, tương thích với nhiều trình duyệt web và hệ điều hành thông dụng.

- Được phát triển trên các phần mềm nền mã nguồn mở, giúp tiết kiệm chi phí bản quyền.

- Đáp ứng thông tư số 22/2019/TT-BTTTT của Bộ TTTT.

- Đã được Trung tâm Chính phủ điện tử – Cục Tin học hóa chứng nhận đáp ứng Bộ TCĐG theo Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018.

- Website liên quan:

+ https://dichvucong.danang.gov.vn

+ https://dichvucong.cantho.gov.vn

+ https://dichvucong.thainguyen.gov.vn

+ https://dichvucong.gialai.gov.vn

Các tỉnh, thành phố trên cả nước

- Cổng dịch vụ công thành phố Đà Nẵng:

- Cổng dịch vụ công thành phố Cần Thơ:

- Cổng dịch vụ công tỉnh Thái Nguyên:

- Cổng dịch vụ công tỉnh Gia Lai

Các tỉnh, thành phố trên cả nước

2

 

Quản lý văn bản và điều hành (UniOffice)

- Giao diện đơn giản, dễ sử dụng.

- Định nghĩa quy trình tùy biến bằng giao diện người dùng.

- Dữ liệu được tối ưu hóa và quản lý theo năm.

- Áp dụng công nghệ tiên tiến, có khả năng mở rộng và kết nối với các hệ thống khác.

- Đáp ứng các quy định của tiêu chuẩn ISO.

- Đáp ứng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Thông tin và truyền thông

Các đơn vị, cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp

  • Thành phố Đà Nẵng:

+ 34 Sở, Ban, Ngành và các đơn vị trực thuộc

+ 7 Quận, Huyện

+ 56 xã phường

  • Tỉnh Gia Lai:

+ 20 Sở ban ngành

+ 17 Huyện, thị xã, thành phố

+ 220 Xã phường

  • Tỉnh Thái Nguyên:

+ 20 Sở ban ngành

+ 9 Huyện, thị xã

+ 150 Xã phường

  • Tỉnh Bình Thuận:

+ 23 Sở ban ngành

+ 10 Huyện, thành phố

+ 120 Xã phường

  •  Thành phố Cần Thơ:

+ 23 Sở ban ngành

+ 09 Quận, huyện

+ 85 Xã phường

Các đơn vị, cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp

3

 

Quản lý tài sản công

- Mô hình cài đặt tập trung: dễ dàng quản trị, quản lý phiên bản, tiết kiệm nhân lực quản trị

- Phần mềm quản lý, lưu trữ dữ liệu tập trung, giúp cho việc khai thác, cập nhật dữ liệu nhanh chóng, đơn giản, đồng bộ, đạt hiệu quả cao ở đơn vị các cấp cùng triển khai chung hệ thống phần mềm.

- Bản quyền phần mềm trọn gói, tiết kiệm chi phí mua bản quyền phần mềm theo năm

- Cập nhật kịp thời các quy định, chính sách của nhà nước về quản lý tài sản công

- Phần mềm chạy trên môi trường mạng, giúp người dùng dễ dàng truy cập mọi lúc, mọi nơi

- Tự động cập nhật dữ liệu báo cáo, tiết kiệm thời gian tổng hợp số liệu báo cáo của tất cả các đơn vị các cấp.

Các đơn vị dự toán các cấp của các tỉnh thành

Hơn 1.000 đơn vị dự toán các cấp tỉnh Gia Lai

Các đơn vị dự toán các cấp của các tỉnh thành

4

 

Hệ thống thông tin tài chính các đơn vị hành chính sự nghiệp

- Hệ thống tự động tổng hợp dự toán, báo cáo quyết toán.

- Lưu trữ lịch sử quá trình tạo lập – thẩm định – phê duyệt dự toán, quyết toán.

- Cho phép định nghĩa, tùy chỉnh công thức dựa trên tất cả những dữ liệu dự toán, quyết toán đã có trên hệ thống.

- Hỗ trợ thiết lập công thức tương tự như excel, tạo lập biểu mẫu từ file excel mà không bị mất công thức và định dạng.

- Hỗ trợ quản lý các kế hoạch tài chính trung hạn.

- Mô hình cài đặt tập trung: dễ dàng quản trị, quản lý phiên bản, tiết kiệm nhân lực quản trị.

- Dữ liệu lưu trữ tập trung giúp cho việc khai thác, cập nhật dữ liệu nhanh chóng, đơn giản, đồng bộ, đạt hiệu quả cao ở đơn vị các cấp cùng triển khai chung hệ thống phần mềm.

Các đơn vị dự toán các cấp của các tỉnh thành

- Sở Tài chính và các đơn vị dự toán tỉnh Gia Lai

- Sở Tài chính và các đơn vị dự toán thành phố Đà Nẵng

Các đơn vị dự toán các cấp của các tỉnh thành

5

Cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành cấp Huyện

- Sẵn sàng tích hợp hoặc cung cấp chức năng đọc dữ liệu đối với các hệ thống ngoài có liên quan như CSDL nền của eGov, CSDL công chức, CSDL doanh nghiệp, CSDL dân cư...

- Sẵn sàng tích hợp với các phần mềm cho các cơ quan nhà nước tại địa phương như một cửa điện tử, quản lý văn bản điều hành…

- Dễ dàng thực hiện mở rộng, nâng cấp chức năng của hệ thống.

- Sử dụng công nghệ nguồn mở, tiết kiệm chi phí bản quyền trong quá trình phát triển cũng như vận hành hệ thống.

- Việc tổ chức hệ thống thành các lớp front-end, back-end riêng biệt giúp nâng cao khả năng bảo mật với việc triển khai hệ thống back-end ở vùng hạ tầng bảo mật cao, chỉ cho phép truy cập kết nối từ hệ thống front-end,…

- Phần mềm chạy trên môi trường mạng, giúp người dùng dễ dàng truy cập mọi lúc, mọi nơi.

- Mô hình cài đặt tập trung: dễ dàng quản trị, quản lý phiên bản, tiết kiệm nhân lực quản trị.

Các cơ quan quản lý nhà nước cấp Huyện

UBND quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng

Các cơ quan quản lý nhà nước cấp Huyện

6

Cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành du lịch

- Sẵn sàng tích hợp hoặc cung cấp chức năng đọc dữ liệu đối với các hệ thống ngoài có liên quan như Hệ thống Quản lý thông báo lưu trú trực tuyến, Hệ thống kê khai giá trực tuyến, CSDL An toàn thực phẩm, CSDL Hướng dẫn viên du lịch, CSDL Doanh nghiệp dữ hành quốc tế, CSDL lưu trú 4-5 sao...

- Sẵn sàng liên kết với các phần mềm chuyên ngành có sẵn của địa phương như phần mềm báo cáo thống kê du lịch, Cổng thông tin du lịch của địa phương…

- Dễ dàng thực hiện mở rộng, nâng cấp chức năng của hệ thống.

- Sử dụng công nghệ nguồn mở, tiết kiệm chi phí bản quyền trong quá trình phát triển cũng như vận hành hệ thống.

- Việc tổ chức hệ thống thành các lớp front-end, back-end riêng biệt giúp nâng cao khả năng bảo mật với việc triển khai hệ thống back-end ở vùng hạ tầng bảo mật cao, chỉ cho phép truy cập kết nối từ hệ thống front-end,…

- Phần mềm chạy trên môi trường mạng, giúp người dùng dễ dàng truy cập mọi lúc, mọi nơi.

- Mô hình cài đặt tập trung: dễ dàng quản trị, quản lý phiên bản, tiết kiệm nhân lực quản trị.

Các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch

UBND quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng

Các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch

7

Quản lý tiêm chủng

- Quản lý lịch sử tư vấn, tiêm chủng đến từng khách hàng.

- Giúp nâng cao công tác quản lý tiêm chủng.

- Tăng hiệu quả và chất lượng phục vụ khách hàng.

- Tạo cơ sở dữ liệu về việc tiêm chủng.

- Hỗ trợ công tác thống kê báo cáo nhanh chóng, chính xác.

- Khách hàng được thông báo qua tin nhắn SMS khi đến lịch tiêm nhắc lại.

- Sẵn sàng tích hợp hệ thống bốc số tự động.

Các đơn vị y tế thực hiện dịch vụ tiêm chủng

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp. Đà Nẵng

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp. Cần Thơ

- Trung tâm y tế dự phòng tỉnh An Giang

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị

- Trung tâm y tế Tp. Đông Hà

Các đơn vị y tế thực hiện dịch vụ tiêm chủng

 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT