Trung Tâm Vi Mạch Đà Nẵng
Đăng ngày 04-08-2020 22:20

MST: 04 00 511 224-003
TÓM TẮT NĂNG LỰC NỔI TRỘI
- Phát triển các giải pháp công nghệ tự động hóa, các thiết bị điều khiển dựa trên vi mạch điện tử
- Phát triển các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI)

THÔNG TIN LIÊN HỆ
1. Đầu mối liên hệ
- Họ và tên: Nguyễn Hoài Đức
- Chức vụ: Giám đốc
- Email: ducnh1@danang.gov.vn
2. Website: www.centic.vn
3. Địa chỉ liên hệ: Tầng 6, 15 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ SỐ   
1. Hệ thống camera AI phân tích hình ảnh ứng dụng trong giao thông, an ninh
2.Thiết bị giám sát mực nước
3. Thiết bị quan trắc môi trường nước 
4. Thiết bị quan trắc môi trường không khí
5. Phần mềm nền tảng quan trắc môi trường

THÔNG TIN SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ SỐ

STT

Tên sản phẩm

Tóm tắt chức năng

Đối tượng sử dụng sản phẩm

Các khách hàng đã triển khai

Đề nghị giới thiệu, quảng bá cho nhóm khách hàng

1

Hệ thống camera AI phân tích hình ảnh ứng dụng trong giao thông, an ninh

1. Kết nối và xem hình ảnh trực tuyến từ hệ thống camera giám sát

2. Lưu trữ và xem lại hình ảnh quá khứ

3. Tự động phân tích hành vi phương tiện giao thông và phát hiện phương tiện vượt đèn đỏ, lấn làn, xuất biên bản phạt nguội

4. Tự động bóc tách tất cả phương tiện xuất hiện, nhận dạng biển số xe

5. Truy tìm đối tượng trong danh sách đen thông qua biển số xe

6. Đếm lưu lượng giao thông, phát hiện ùn tắc

7. Phân loại phương tiện giao thông, phát hiện phương tiện thoại loại bị cấm đi vào khu vực giám sát

1. UBND các tỉnh thành

2. Cơ quan công an

3. Sở Giao thông vận tải

 

Thành phố Đà Nẵng

Tỉnh Quảng Nam

1. UBND các tỉnh thành

2. Cơ quan công an các tỉnh thành

3. Sở Giao thông vận tải các tỉnh

 

2

Thiết bị giám sát mực nước

1. Giám sát mực nước bằng cảm biến sóng siêu âm (ultra-sonic sensor), ứng dụng trong giám sát mực nước hồ chức, giám sát mực nước sông, phục vụ tưới tiêu và phòng chống thiên tai bão lụt

2. Tự động phát cảnh báo khi mực nước vượt ngưỡng cho phép.

3. Hoạt động hoàn toàn bằng pin năng lượng mặt trời

4. Gửi dữ liệu qua đường truyền không dây GPRS/3G/4G

1. Bộ NNPTNT

2. UBND các tỉnh thành

3. Đơn vị vận hành các công trình thủy lợi, thủy điện

TP Đà Nẵng

Tỉnh Bình Định

Tỉnh Quảng Nam

1. Bộ NNPTNT

2. UBND các tỉnh thành

3. Đơn vị vận hành các công trình thủy lợi, thủy điện

3

Thiết bị quan trắc môi trường nước

1. Giám sát ô nhiễm nước mặt (song suối, ao hồ, vịnh biển)

2. Các chỉ số có thể giám sát: nhiệt độ, độ đục, độ mặn, pH, COD, NH4… các chỉ số có thể được tùy biển theo yêu cầu mỗi địa phương

3. Hoạt động hoàn toàn bằng pin năng lượng mặt trời

4. Gửi dữ liệu qua đường truyền không dây GPRS/3G/4G

5. Có hệ thống tự động làm sạch, giảm công sức bảo dưỡng, bảo trì

1. UBND các tỉnh thành

2. Sở TNMT

các tỉnh thành

Thành phố Đà Nẵng

1. UBND các tỉnh thành

2. Sở TNMT

các tỉnh thành

3. BQL các Khu công nghiệp, khu chế xuất

4

Thiết bị quan trắc môi trường không khí

1. Giám sát ô nhiễm không khí

2. Các chỉ số có thể giám sát: nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió, bụi mịn PM 2.5, PM5, PM10, CO2, NO, NO2, tiếng ồn… các chỉ số có thể được tùy biển theo yêu cầu mỗi địa phương

3. Hoạt động hoàn toàn bằng pin năng lượng mặt trời

4. Gửi dữ liệu qua đường truyền không dây GPRS/3G/4G

5. Có hệ thống tự động làm sạch, giảm công sức bảo dưỡng, bảo trì

1. UBND các tỉnh thành

2. Sở TNMT

các tỉnh thành

Thành phố Đà Nẵng

1. UBND các tỉnh thành

2. Sở TNMT

các tỉnh thành

3. BQL các Khu công nghiệp, khu chế xuất

5

Phần mềm nền tảng quan trắc môi trường

1. Tổng hợp dữ liệu quan trắc từ mạng lưới quan trắc của nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn địa phương

2. Phân tích dữ liệu quan trắc, phát hiện bất thường, phát hiện vượt ngưỡng ô nhiễm

3. Tích hợp hệ thống camera tại các trạm quan trắc để quan sát hình ảnh kênh xả thải, điểm xả thải

4. Tổng hợp báo cáo, thống kê theo các mẫu biểu báo cáo

5. Đồng bộ dữ liệu lên cơ quan Trung ương (Bộ Tài nguyên và Môi trường)

6. Công bố thông tin quan trắc môi trường cho người dân.

1. UBND các tỉnh thành

2. Sở TNMT

các tỉnh thành

Thành phố Đà Nẵng

Thành phố Hồ Chí Minh

1. UBND các tỉnh thành

2. Sở TNMT

các tỉnh thành

3. BQL các Khu công nghiệp, khu chế xuất

 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT