Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Đà Nẵng
Đăng ngày 04-08-2020 22:02

TÓM TẮT NĂNG LỰC NỔI TRỘI
1. Tư vấn các giải pháp phát triển ứng dụng cho các cơ quan Nhà nước.
2. Cung cấp các sản phẩm phục vụ ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
 1. Đầu mối liên hệ
- Họ và tên: Đỗ Anh Tuấn
- Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách
- Email: tuanda1@danang.gov.vn
- Số điện thoại: 0919148557
2. Website: https://dnict.vn/
3. Địa chỉ liên hệ: 15 Quang Trung - Phường Hải Châu 1 - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng

DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ SỐ   
 1. Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức
2. Phần mềm Một cửa điện tử liên thông
3. Phần mềm Đánh giá kết quả làm việc cán bộ công chức viên chức
4. Phần mềm Đánh giá cải cách hành chính và khảo sát mức độ hài lòng
5. Phần mềm Quản lý thi đua khen thưởng
6. Phần mềm quản lý tổ dân phố, thôn 
7. Phần mềm quản lý tiền lương

THÔNG TIN SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ SỐ
 

STT

Tên sản phẩm

Tóm tắt chức năng

Đối tượng sử dụng sản phẩm

Các khách hàng đã triển khai

Đề nghị giới thiệu, quảng bá cho nhóm khách hàng

1

Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức

Phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước. Qua đó giúp cho các cơ quan Nhà nước theo dõi quá trình biến đổi thông tin của mỗi CBCCVC trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến nghỉ hưu. Hệ thống giúp các đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCCVC quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trọng việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ CBCCVC. Hệ thống phần mềm có các chức năng phân quyền đến từng phòng, ban, CBCCCV được phép xem, sửa, xóa… đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ.

Đơn vị hành chính, sự nghiệp các tỉnh, thành phố

Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Cần Thơ, Tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh Bắc Giang, Tỉnh Tiền Giang, Tỉnh Hậu Giang, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Cà Mau, tỉnh Hà Giang, Tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh Tuyên Quang, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Đăk Lăk, Thị xã Điện Bàn và Huyện Thăng Bình và Thành phố Hội An - Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh ủy Gia Lai

Đơn vị hành chính, sự nghiệp các tỉnh, thành phố trong nước

2

Phần mềm Một cửa điện tử liên thông

1. Là hệ thống quản lý hành chính nhà nước về việc tiếp nhận, luân chuyển, điều hành xử lý hồ sơ, liên thông hồ sơ và trả kết quả;

2. Gắn liền với các nghiệp vụ chuyên môn trong công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Đơn vị hành chính, sự nghiệp các tỉnh, thành phố

Đơn vị hành chính, sự nghiệp thành phố Đã Nẵng

Đơn vị hành chính, sự nghiệp các tỉnh, thành phố trong nước

3

Phần mềm Đánh giá kết quả làm việc cán bộ công chức viên chức

1. Theo dõi và nắm bắt kịp thời năng suất lao động, hiệu quả công việc của CBCCVC qua từng đợt đánh giá;

2. Là cơ sở theo dõi quá trình phát triển năng lực của CBCCVC, nâng cao chất lượng chuyên môn của CBCCVC và hoạch định các chính sách quản lý.

Đơn vị hành chính, sự nghiệp các tỉnh, thành phố

Đơn vị hành chính, sự nghiệp thành phố Đã Nẵng

Đơn vị hành chính, sự nghiệp các tỉnh, thành phố trong nước

4

Phần mềm Đánh giá cải cách hành chính và khảo sát mức độ hài lòng

Phần mềm Cải cách hành chính được thiết kế và xây dựng phục vụ công tác quản lý công tác báo cáo cải cách hành chính thuộc đơn vị hành chính cấp sở, ban, ngành, quận huyện, phường xã và các cơ quan trung ương trên địa bàn toàn tỉnh/thành phố, cho phép cán bộ quản lý kê khai cập nhật các báo cáo như cải cách hành chính, chỉ thị 29, đánh giá PARI, báo cáo tình hình xử lý hồ sơ một cửa, kế hoạch hằng năm,… Và cho phép đơn vị cấp trên duyệt cũng như tổng hợp các nội dung mà đơn vị cấp dưới báo cáo. Phần mềm được triển khai theo mô hình tập trung và cung cấp cơ chế phân quyền linh hoạt cho phép phân cấp quản lý từ trên xuống dưới (từ Sở Nội vụ đến các UBND quận/ huyện/ thị xã, các UBND phường/ xã/ thị trấn).

Đơn vị hành chính, sự nghiệp các tỉnh, thành phố

Đơn vị hành chính, sự nghiệp thành phố Đã Nẵng

Đơn vị hành chính, sự nghiệp các tỉnh, thành phố trong nước

5

Phần mềm Quản lý thi đua khen thưởng

1. Tin học hóa công tác quản lý thi đua khen thưởng (TĐKT) trong các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng cơ sở dữ liệu TĐKT đầy đủ, chính xác; cung cấp các chức năng quản lý thông tin đăng ký thi đua và đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng của từng cá nhân và tập thể ở các cơ quan, đơn vị một cách hiệu quả.

2. Hệ thống có các chức năng để các cơ quan hành chính nhà nước dễ dàng xử lý, đáp ứng linh hoạt sự thay đổi trong nghiệp vụ quản lý khi có sự thay đổi về cơ chế, chính sách, quy định mới .

3. Hệ thống đảm bảo khả năng truy xuất dữ liệu, báo cáo thống kê, tổng hợp công tác TĐKT từng năm, từng đơn vị.

Cán bộ làm công tác thi đua khên thưởng tại các đơn vị, lãnh đạo các đơn vị, ban Thi đua khen thưởng

Ban thi đua khen thưởng SNV

 

6

Phần mềm Quản lý tổ dân phố, thôn

Phần mềm quản lý tổ dân phố, thôn được thiết kế và xây dựng phục vụ công tác quản lý tổ dân phố/ thôn thuộc đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh, cho phép cán bộ quản lý cập nhật và khai thác các thông tin về tổ dân phố/ thôn; thông tin tổ trưởng tổ dân phố/ trưởng thôn và tình hình hoạt động của tổ dân phố/ thôn. Phần mềm được triển khai theo mô hình tập trung và cung cấp cơ chế phân quyền linh hoạt cho phép phân cấp quản lý từ trên xuống dưới (từ Sở Nội vụ đến các UBND quận/ huyện/ thị xã, các UBND phường/ xã/ thị trấn và đến từng tổ dân phố/ thôn).

- Cán bộ Phòng Xây dựng chính quyền Sở Nội vụ;

- Cán bộ phụ trách công tác xây dựng chính quyền của Phòng Nội vụ các quận/huyện;

- Cán bộ phụ trách theo dõi tổ dân phố/thôn của các phường/xã

Phần mềm đã được triển khai tại thành phố Đà Nẵng

Đơn vị hành chính, sự nghiệp các tỉnh, thành phố trong nước

7

Phần mềm Quản lý tiền lương

- Phần mềm được triển khai theo mô hình tập trung, người dùng truy cập vào phần mềm thông qua các trình duyệt web thông dụng như Firefox, Internet Explorer, Google Chrome;

- Giao diện đơn giản, thân thiện với người dùng, dễ sử dụng;

- Quản lý bảng lương và biến động về lương của từng cá nhân, từng đơn vị từ đó có dữ liệu phục vụ việc khai tác, báo cáo thống kê, dự toán quỹ lương cho các năm kế tiếp một cách nhanh chóng và chính xác;

- Dữ liệu được bảo mật và đồng bộ thống nhất với dữ liệu của phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC

- Đáp ứng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Thông tin và truyền thông

- Kế toán của đơn vị dự toán cấp 4

- Kế toán của đơn vị dự toán cấp 1

- Cán bộ Sở Tài chính

Thành phố Đà Nẵng

Sở Tài chính và các đơn vị hành chính, sự nghiệp các tỉnh, thành phố trong nước

 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT