Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Số Thông Minh (Smart Digital Technology Joint-Stock Company).
Đăng ngày 04-08-2020 21:10

Smart Digital Technology Joint-Stock Company
Tên viết tắt là SDT 
MST: 0401908913
TÓM TẮT NĂNG LỰC NỔI TRỘI
1. SDT là Nhà Cung cấp dịch vụ tư vấn và triển khai giải pháp CQĐT, Chính quyền số tổng thể cho các Bộ ngành và địa phương.

2. Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty gồm:
- Dịch vụ tư vấn về Kiến trúc CPĐT, CQĐT, ĐTTM và các Hệ thống thông tin.
- Xây dựng và triển khai Hệ thống CPĐT, CQĐT và Chính quyền số.
- Tích hợp Hệ thống thông tin, ứng dụng.


THÔNG TIN LIÊN HỆ
 1. Đầu mối liên hệ:
- Họ và tên: Phạm Việt Trung
- Chức vụ: Giám đốc
- Email: trungpv@sdtech.vn
- Số điện thoại: 0914.020.831
2. Website: www.sdtech.vn
3. Địa chỉ liên hệ: Tầng 6, tòa nhà Công viên phần mềm, số 15 đường Quang Trung, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ SỐ   
 1. Nền tảng SDT DGov v2.0
2. Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP)
3. Kho dữ liệu và hệ thống báo cáo thông minh
4. Hệ thống quản lý thông tin địa lý (GIS)
5. Một cửa điện tử liên thông
6. Cổng dịch vụ công trực tuyến
7. Cổng thông tin điện tử
8. Các ứng dụng hỗ trợ xử lý nghiệp vụ
9. Các CSDL dùng chung
10. Ứng dụng DGov Mobile

THÔNG TIN SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ SỐ

STT

Tên sản phẩm

Tóm tắt chức năng

Đối tượng sử dụng sản phẩm

Các khách hàng đã triển khai

Đề nghị giới thiệu, quảng bá cho nhóm khách hàng

1

Nền tảng SDT DGov v2.0

- SDT DGov v2.0 là bộ phần mềm nền tảng để triển khai, xây dựng CQĐT, hướng tới Chính quyền số và ĐTTM.

- SDT DGov v2.0 được SDT thiết kế như một bộ khung với các công cụ và dịch vụ sẵn có, hỗ trợ quá trình xây dựng, phát triển các ứng dụng và HTTT một cách thuận tiện, nhất quán theo mô hình Kiến trúc CPĐT cấp bộ và kiến trúc CQĐT cấp tỉnh đã ban hành. SDT DGov v2.0 bao gồm:

1. Nền tảng triển khai và tích hợp ứng dụng:

     Bao gồm các hệ thống, công cụ để triển khai và tích hợp các ứng dụng, phát triển các chức năng liên thông như: xây dựng và quản lý các quy trình nghiệp vụ; liên thông quy trình, định nghĩa và quản lý các hàm API, quản lý các dịch vụ dùng chung, dịch vụ dữ liệu... Nền tảng này hỗ trợ triển khai nhanh chóng Trục chia sẻ tích hợp ứng dụng dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh (LGSP).

2. Nền tảng cung cấp dịch vụ:

     Là tập hợp các dịch vụ được xây dựng sẵn để các ứng dụng trên hệ thống CQĐT khai thác dùng chung, đồng thời cung cấp các công cụ để phát triển thêm các dịch vụ dùng chung sau này. Nền tảng này đảm bảo việc đồng nhất các chức năng dùng chung trên toàn hệ thống, tránh xây dựng trùng lắp và chồng chéo giữa các ứng dụng;

3. Nền tảng phát triển ứng dụng

     Đảm bảo việc mở rộng và phát triển các ứng dụng trên hệ thống CQĐT một cách dễ dàng. Nền tảng này cung cấp các công cụ như:

- Phát triển các chức năng động bằng công nghệ e-Form;

- Định nghĩa quy trình động

- Phát triển báo cáo động;

- Các trình dịch, thư viện và bộ khung hỗ trợ lập trình.

Các tỉnh, thành phố và các bộ ngành trung ương

- TP Đà Nẵng

- Tỉnh Đồng Tháp

- Tỉnh Đắk Lắk

 

Các tỉnh, thành phố và các bộ ngành trung ương

 

Hệ sinh thái các sản phẩm số đã được Công ty SDT phát triển trên cùng nền tảng SDT DGov v2.0

2

Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP)

- Giải pháp nền tảng LGSP được SDT xây dựng và phát triển trên nền tảng ESB mã nguồn mở theo mô hình kiến trúc hướng dịch vụ SOA, thừa kế các ưu điểm vượt trội đã được kiểm chứng trên thế giới. Giải pháp LGSP đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật cho việc triển khai nền tảng LGSP, tuân thủ Khung Kiến trúc CPĐT do Bộ TT&TT ban hành.

- Trục tích hợp LGSP có thể triển khai theo mô hình tích hợp điện toán đám mây hoặc cài đặt trực tiếp tại Trung tâm dữ liệu của khách hàng, cung cấp khả năng tích hợp và chia sẻ dữ liệu cho toàn bộ các ứng dụng và các thiết bị IoT vào trong một nền tảng duy nhất, cho phép đẩy nhanh thời gian tích hợp các ứng dụng trên nhiều nền tảng, công nghệ khác nhau, tăng năng suất hoạt động, giảm chi phí đầu tư cho khách hàng.

Nền tảng LGSP bao gồm:

1. Phần mềm nền tảng: Phục vụ việc kết nối, chia sẻ các ứng dụng, dịch vụ trong phạm vi cấp bộ, cấp tỉnh, thành phố.

2. Các dịch vụ dùng chung: Hỗ trợ phát triển các ứng dụng, bao gồm các thành phần dùng chung cho các ứng dụng mà không phải xây dựng lại.

3. Nhóm các dịch vụ thông tin: Nhằm khai thác các HTTT và CSDL có quy mô, phạm vi từ trung ương đến dịa phương

Các tỉnh, thành phố và các bộ ngành trung ương

- TP Đà Nẵng

- Tỉnh Đắk Lắk

- Tỉnh Đồng Tháp

- Bộ GD&ĐT

Các tỉnh, thành phố và các bộ ngành trung ương

3

Kho dữ liệu và hệ thống báo cáo thông minh (viết tắt là DWH & BI)

     Hiện nay, các CSDL phát sinh từ các HTTT chuyên ngành như Giáo dục, Y tế, Đất đai, Thuế… thường được lưu trữ phân tán, rải rác, rời rạc và thiếu liên kết giữa các ngành, các cấp. Mặt khác, các CSDL này sử dụng các công nghệ kỹ thuật quản lý dữ liệu khác nhau, không có 01 từ điển định nghĩa đồng nhất các loại dữ liệu, do đó việc thu thập, tích hợp và đồng bộ dữ liệu để tạo nền tảng thông tin nhằm đáp ứng các nhu cầu làm báo cáo và phân tích không thực hiện được hoặc phải thực hiện một cách thủ công, thiếu chính xác và không kịp thời.

     Do vậy, SDT đã phát triển hệ thống DWH & BI nhằm đáp ứng nhu cầu này thông qua việc xây dựng 1 Kho dữ liệu dùng chung nhằm chia sẻ, liên kết thông tin và một hệ thống báo cáo toàn diện với các công cụ thống kê và các báo cáo chung hiệu quả để phục vụ quản lý điều hành cho các cấp lãnh đạo.

     Ngoài ra, nhằm đảm bảo mô hình thiết kế của Hệ thống DWH & BI tương thích với Kiến trúc CPĐT cấp bộ - CQĐT cấp tỉnh, các tương tác giữa các hệ thống khác bên ngoài với Hệ thống Kho dữ liệu đều thông qua Nền tảng LGSP. Trong đó:

- Kho dữ liệu (DWH): Được thiết kế, triển khai trên một nền tảng công nghệ hiện đại, cho phép lưu trữ các loại dữ liệu đa dạng. Các công cụ thực hiện tích hợp dữ liệu (bao gồm dữ liệu cấu trúc và phi cấu trúc) đến từ nhiều nguồn khác nhau vào một cơ sở lưu trữ tổng hợp để có thể chỉnh sửa, truy cập, và phân loại nhanh chóng.

- Hệ thống báo cáo thông minh (B.I): kết hợp với Kho dữ liệu tạo thành một quy trình báo cáo tích hợp công nghệ, kiểm soát khối lượng dữ liệu khổng lồ đến từ nhiều nguồn khác nhau và khai thác Kho dữ liệu một cách hiệu quả, tổng hợp, xử lý và cung cấp những thông tin mới giúp lãnh đạo có thể đưa ra các quyết định hiệu quả hơn trong hoạt động điều hành của mình.

 

Các tỉnh, thành phố và các bộ ngành trung ương

- TP Đà Nẵng

Các tỉnh, thành phố và các bộ ngành trung ương

4

Hệ thống quản lý thông tin địa lý (GIS)

- SDT cung cấp giải pháp toàn diện về GIS, từ khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu, thành lập bản đồ cho đến phát triển các phần mềm ứng dụng và đào tạo, chuyển giao. Các ứng dụng này hoạt động trên nền tảng CNTT, thiết bị di động và điện toán đám mây.

- SDT cung cấp sản phẩm GIS nền và các sản phẩm GIS chuyên ngành được phát triển theo đặc thù địa lý của mỗi địa phương, tích hợp và kết nối trên một nền tảng GIS đồng nhất, phân cấp chia sẻ trên toàn địa bàn, được phát triển trên công nghệ mã nguồn mở theo định hướng xây dựng ĐTTM.

SDT GIS bao gồm:

- GIS nền: gồm bản đồ nền, ảnh vệ tinh, các lớp GIS cơ sở như: sông, hồ, đường giao thông, vùng hành chính, … và các công cụ quản lý, khai thác, cập nhật, bản đồ. Cung cấp các dịch vụ API (API phân tích không gian, chuyển đổi hệ tọa độ, khai thác, cập nhật dữ liệu...) GIS nền là nền tảng để phát triển và tích hợp các lớp GIS chuyên ngành.

- GIS chuyên ngành: Thiết kế bản đồ chuyên đề, chuẩn hóa dữ liệu không gian, chuyển đổi dữ liệu, tích hợp dữ liệu, thiết kế CSDL GIS, Geodatabase, tích hợp CSDL GIS với các CSDL khác. Cung cấp các ứng dụng quản lý chuyên ngành bằng GIS như: cấp phép xây dựng, cấp GCNQSDĐ, quản lý mạng lưới điện, quản lý mạng lưới thoát nước…

Mô hình kiến trúc hệ thống GIS gồm 3 tầng: Tầng cơ sở dữ liệu (CSDL), Tầng chia sẻ & tích hợp dữ liệu và Tầng ứng dụng.

Các tỉnh, thành phố và các bộ ngành trung ương

- Tỉnh Đồng Tháp

 

 

5

Một cửa điện tử liên thông

Hệ thống cung cấp các nhóm chức năng/tiện ích cho CB quản lý quá trình tiếp nhận - luân chuyển - xử lý hồ sơ DVC, các công cụ theo dõi, báo cáo, thống kê cho các cấp lãnh đạo.

Quy trình Hệ thống này bao gồm:

1. Tiếp nhận hồ sơ

2. Luân chuyển hồ sơ

3. Phê duyệt hồ sơ

4. Trả kết quả

Các tỉnh, thành phố và các bộ ngành trung ương

- Tỉnh Đồng Tháp

- Bộ GD&ĐT

Các tỉnh, thành phố và các bộ ngành trung ương

6

Cổng dịch vụ công trực tuyến

- Hệ thống cung cấp một “Cổng dịch vụ công” nơi tập trung toàn bộ các DVCTT của bộ ngành, địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho Công dân/Doanh nghiệp/Tổ chức tìm kiếm, đăng ký các DVCTT.

- Cung cấp các công cụ hỗ trợ tối đa trong quá trình nộp và quản lý hồ sơ trực tuyến.

- Triển khai DVCTT mức độ 3, 4 một cách nhanh chóng và hiệu quả.

- Cung cấp trục liên thông tích hợp và kết nối chặt chẽ với các phần mềm dùng chung trong hệ thống CQĐT (MCĐT, QLVB&ĐH, Cổng thông tin điện tử, …).

- Tích hợp sẵn các phân hệ kết nối với hệ thống chuyển phát nhanh VNPost, mạng xã hội Zalo.

- Cung cấp nhiều phương thức kết nối thanh toán trực tuyến khác nhau (VietinBank, Keypay, …).

- Quản lý tài khoản điện tử, hồ sơ điện tử, trang cá nhân của công dân, doanh nghiệp, tổ chức.

Các tỉnh, thành phố và các bộ ngành trung ương

- Tỉnh Đồng Tháp

- Bộ GD&ĐT

Các tỉnh, thành phố và các bộ ngành trung ương

7

Cổng thông tin điện tử

- Cung cấp giải pháp xây dựng Cổng TTĐT trên một hệ thống tập trung, tích hợp chặt chẽ với hệ thống CQĐT, đảm bảo tính chia sẻ và trao đổi thông tin.

- Hỗ trợ các công cụ quản lý thông tin, điều hành nhanh chóng và hiệu quả.

- Tích hợp và tạo website cho các đơn vị trực thuộc không giới hạn và không cần lập trình.

- Phát triển trên nền công nghệ Liferay Portal sử dụng công nghệ mới nhất của Java, J2EE, tích hợp kiến trúc hướng dịch vụ SOA (Services-Oriented Architecture) và công nghệ Web 2.0.

Các tỉnh, thành phố và các bộ ngành trung ương

- Tỉnh Đồng Tháp

- Thành Ủy TPHCM

- Quận Gò vấp và 17 Phường của Gò Vấp

Các tỉnh, thành phố và các bộ ngành trung ương

8

Các ứng dụng hỗ trợ xử lý nghiệp vụ

Song song với việc quản lý quá trình xử lý hồ sơ dịch vụ công, hệ thống cung cấp các ứng dụng chuyên ngành tương ứng với từng lĩnh vực, như:

- Ứng dụng quản lý Hộ tịch.

- Ứng dụng quản lý Đăng ký kinh doanh.

- Ứng dụng quản lý Cấp phép xây dựng.

- Ứng dụng quản lý Cấp quyền sử dụng đất.

- Ứng dụng quản lý Y tế.

- Ứng dụng quản lý ATVSTP

Các ứng dụng Hỗ trợ xử lý nghiệp vụ hỗ trợ cán bộ từng bước trong quá trình xử lý hồ sơ (như tạo các dự thảo, in các kết quả đầu ra theo phôi mẫu, ..) và quản lý dữ liệu chuyên ngành của lĩnh vực tương ứng.

Các tỉnh, thành phố và các bộ ngành trung ương

- Tỉnh Đồng Tháp

- TP. Đà Nẵng

Các tỉnh, thành phố và các bộ ngành trung ương

9

Các CSDL dùng chung

Bao gồm:

1. Tạo lập CSDL: Tạo lập, chuyển đổi, chuẩn hóa dữ liệu nhằm mục tiêu lưu trữ, bổ sung, cập nhật toàn bộ các danh mục dùng chung toàn tỉnh để chia sẻ cho các hệ thống công nghệ thông tin khác.

2. Xây dựng phần mềm quản lý CSDL dùng chung:

- Hệ thống này đảm bảo tương tích, tích hợp với nền tảng tích hợp chia sẻ cấp tỉnh. Cung cấp dịch vụ nhằm cung cấp thông tin ra bên ngoài thông qua trục tích hợp. Cung cấp dịch vụ nhận dữ liệu từ các hệ thống khác thông qua trục tích hợp, để từ đó hệ thống có thể tự cập nhật dữ liệu từ các hệ thống chuẩn hóa khác nếu có.

- Hệ thống kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu được với các hệ thống dùng chung của tỉnh, thành phố, bộ ngành (Theo yêu cầu của Chủ đầu tư)

Các tỉnh, thành phố và các bộ ngành trung ương

- TP Đà Nẵng

- Tỉnh Đắk Lắk

- Tỉnh Đồng Tháp

 

Các tỉnh, thành phố và các bộ ngành trung ương

10

Ứng dụng DGov Mobile

- DGov Mobile là bộ sản phẩm ứng dụng phát triển cho di động (Application Mobile) được cài đặt trên hệ điều hành Android và iOS.

- DGov Mobile tích hợp và trích lọc các tính năng thường được sử dụng của các ứng dụng trên toàn hệ thống CQĐT để cung cấp cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức và cán bộ, công chức một ứng dụng tích hợp để khai thác một cách thuận tiện trên các thiết bị di động.

- Dữ liệu của DGov Mobile được đồng bộ theo thời gian thực với CSDL của hệ thống CQĐT.

Các tỉnh, thành phố và các bộ ngành trung ương

- TP Đà Nẵng

- TP Hồ Chí Minh

 

Các tỉnh, thành phố và các bộ ngành trung ương

 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT