Sửa thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu làm trang sức; Quy định mới về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài; Tiêu chí xác định linh kiện được miễn thuế nhập khẩu sản xuất sản phẩm CNTT; Phạt đến 50 triệu đồng đối với trường hợp tiết lộ bí mật đời tư cá nhân và bí mật khác trong hoạt động điện ảnh… là những chính sách nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 02/2023.

Tìm khách sạn

Tìm hồ sơ dịch vụ công