Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (phiên chất vấn sáng 15-12-2022)
Đăng ngày 15-12-2022 00:00