Bài phát biểu của Bí thư thành ủy Trương Quang Nghĩa tại kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 31-01-2018 07:10