Khai mạc kỳ họp thứ 6 khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 10-01-2018 09:54