Giá bán buôn điện

Giá bán buôn điện được quy định cụ thể theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 của Bộ Công Thương.

1. Giá bán buôn điện nông thôn

2. Giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư

3. Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại, dịch vụ, sinh hoạt

4. Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp

5. Giá bán buôn điện cho các chợ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT