Giá bán lẻ điện

Giá bán lẻ điện được quy định cụ thể theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 của Bộ Công Thương)

1. Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất

2. Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp

3. Giá bán lẻ điện cho kinh doanh

4. Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT