Danh sách các xí nghiệp Cấp nước trên địa bàn thành phố

Danh sách các xí nghiệp Cấp nước trên địa bàn thành phố

1. Xí nghiệp Cấp nước Hải Châu:

- Địa chỉ: 220 Trần Phú, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Số điện thoại: 0236 - 3822.222


2.Xí nghiệp Cấp nước Thanh Khê:

- Địa chỉ: 293 Ông Ích Khiêm, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

- Số điện thoại: 0236-3 868.696


3. Xí nghiệp Cấp nước Sơn Trà:

- Địa chỉ: 01 Đinh Thị Hòa, Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

- Số điện thoại: 0236-3946.946


4. Xí nghiệp Cấp nước Ngũ Hành Sơn:

- Địa chỉ: 37 Trần Trọng Khiêm, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

- Số điện thoại: 0236-3951.333


5. Xí nghiệp Cấp nước Cẩm Lệ:

- Địa chỉ: 23 Đinh Châu, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

- Số điện thoại: 0236-3674.674


6. Xí nghiệp Cấp nước Liên Chiểu:

- Địa chỉ: 40 Ngô Văn Sở, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

- Số điện thoại: 0236-3733.333

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT