Bảng giá tiêu thụ nước sạch
Đăng ngày 26-02-2021 01:24, Lượt xem: 5942

 Bảng giá tiệu thụ nước sạch có giá dịch vụ thoát nước năm 2017 trên địa bàn thành phố được áp dụng như sau:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT