Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Nguyễn Sơn Tường (lần hai)
Đăng ngày 29-12-2020 10:25, Lượt xem: 579

UBND thành phố vừa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Sơn Tường (lần hai) về việc UBND quận Hải Châu đã áp dụng sai lệch Quyết định, Nghị định của Thủ tướng Chính phủ, sai lệch nội dung văn bản của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đà Nẵng, văn bản của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Sơn Tường, UBND quận Hải Châu đã áp dụng sai lệch Quyết định, Nghị định, văn bản nhằm cố ý giải quyết trái pháp luật chính sách người có công đối với gia đình ông Nguyễn Sơn Tường (chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất theo Quyết định số 118/TTg ngày 27-2-1996 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở); giải quyết khiếu nại trái pháp luật, xâm phạm lợi ích hợp pháp của gia đình ông Nguyễn Sơn Tường. Đồng thời, -UBND quận Hải Châu đã trích dẫn sai lệch điều khoản, sai lệch nội dung điều khoản trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; vi phạm này đã dược UBND quận Hải Châu thừa nhận trong Quyết định giải quyết khiếu nại số 1139/QĐ-UBND ngày 23-3-2020 của Chủ tịch UBND quận Hải Châu.

Theo hồ sơ, ông Nguyễn Sơn Tường, sinh năm 1957, thường trú phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, là con của ông Nguyễn Hữu Khánh và bà Đặng Thị Tằm. Ông Nguyễn Hữu Khánh, sinh năm 1929, từ trần năm 2002, là người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, là người có nhiều thành tích góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng 3, là người có công giúp Cách mạng Lào thời kỳ 1945- 1975, là con của liệt sỹ Nguyễn Văn Đoài. Bà Đặng Thị Tằm, sinh năm 1928, từ trần năm 1997, là thương binh hạng 3/4 (41%), là người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Ba và Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.

Ngày 29-11-2017, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã cấp Giây chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ K149-H43/09 Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đối với ông Nguyễn Hữu Khánh (chết), bà Đặng Thị Tằm (chết), ông Nguyễn Sơn Tường, là người đại diện cho các đồng thừa kế theo Văn bản thỏa thuận cử người đại diện đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lập ngày 20/9/2017 tại UBND phường Hòa Thuận Đông. Đất tại địa chỉ K149-H43/09 Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, có diện tích 317,2m2, trong đó, có 200m2 đất ở, 117,2m2 đất trồng cây lâu năm.

Ông Nguyễn Sơn Tường có đơn xin miễn giảm tiền sử dụng đất đối với khoản nghĩa vụ tài chính 489.017.000 đồng nộp tiền sử dụng của 117,2m2 đất chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tại đô thị. Chủ tịch UBND quận Hải Châu đã giải quyết, trả lời tại Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 23-3-2020 về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Sơn Tường (lần đầu). Theo đó, việc xin miễn giảm tiền sử dụng đất như trên theo chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng đối với gia đình ông đã được Sở LĐTBXH Đà Nẵng trả lời tại Văn bản sổ 3142/SLĐTBXH-NCC ngày 19-10-2018 và Cục Thuế thành phố tại Văn bản 4116/CT-QLĐ ngày 18-10-2018, với nội dung, tại thời điểm được phép chuyển mục đích sử dụng đất, ông Nguyên Hữu Khánh và bà Đặng Thị Tằm đã chết nên không có cơ sở để miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy đinh.

Qua xác minh, đối chiếu với quy định cũng như hồ sơ của người khiếu nại cung cấp, nhận định, ông Khánh và bà Tằm khi còn sống đã có nhà ở thuộc sở hữu riêng (thể hiện trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 389064) nên không đảm bảo điều kiện được hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần tiền sử dụng đất như quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 2 và khoản 3, Điều 2 Quyết định số 118/TTg ngày 27-2-1996 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, giấy tờ nhà đất đang đứng tên ông Khánh và bà Tằm (đã chết). Theo quy định tại khoản 4, Điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ thì chỉ thực hiện trực tiếp với đối tượng được miễn, giảm. Tại thời điểm được phép chuvển mục đích sử dụng đất, ông Nguyễn Hữu Khánh và bà Đặng Thị Tằm đã chết nên không có cơ sở để miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định. Do đó, nội dung kết luận của Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại khoản 3 Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 23-3-2020 về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Sơn Tường (lần đầu) là phù hợp.

Đối chiếu hoàn cảnh thực tế qua xác minh với quy định tại khoản 7, Điều 2 Quyết định số 118/TTg ngày 27-2-1996 của Thủ tướng Chính phủ cho thấy ông Nguyễn Sơn Tường (người con trai của ông Khánh và bà Tằm) hiện ở tại thành phố Hà Nội, nếu thực sự có khó khăn về nhà ở thì ông liên hệ địa phương (thành phố Hà Nội) xem xét hỗ trợ cải thiện nhà ở theo chính sách hiện hành; còn bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết (người con gái của ông Khánh và bà Tằm) hiện nay không thuộc diện thực sự khó khăn về nhà ở nên địa phương (thành phố Đà Nẵng) không xem xét hỗ trợ cải thiện nhà ở theo chính sách hiện hành.

Về việc UBND quận Hải Châu đã trích dẫn sai lệch điều khoản, sai lệch nội dung điều khoản trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì tại đơn khiếu nại của ông Nguyễn Sơn Tường, ông Tường có nêu vi phạm này đã được UBND quận Hải Châu thừa nhận trong Quyết định giải quyết khiếu nại số 1139/QĐ-UBND ngày 23-3-2020 của Chủ tịch UBND quận Hải Châu. Do đó, không xem xét giải quyết khiếu nại nội dung này.

Từ những nhận định và căn cứ trên, UBND thành phố quyết định, không chấp nhận nội dung ông Nguyễn Sơn Tường khiếu nại UBND quận Hải Châu đã áp dụng sai lệch Quyết định, Nghị định của Thủ tướng Chính phủ, sai lệch nội dung văn bản của Sở LĐTBXH Đà Nẵng, văn bản của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, nhằm cố ý giải quyết trái pháp luật chính sách người có công đối với gia đình ông Nguyễn Sơn Tường (chính sách miễn, giảm tien sử dụng đất theo Quyết định số 118/TTg ngày 27-2-1996 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở); giải quyết khiếu nại trái pháp luật xâm phạm lợi ích hợp pháp của gia đình ông Nguyễn Sơn Tường. Đồng thời, giữ nội dung Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 23-3-2020 của Chủ tịch UBND quận Hải Châu về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Sơn Tường (lần đầu).

UBND thành phố yêu cầu ông Nguyễn Sơn Tường, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 23-3-2020 của Chủ tịch UBND quận Hải Châu về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Sơn Tường (lần đầu) và Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Sơn Tường (lần hai). Trong thời hạn một  năm kể từ ngày nhận được Quyết định, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại, ông Nguyễn Sơn Tường có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác