Kết quả giải quyết khiếu nại của của công dân Lê Văn Sinh
Đăng ngày 06-08-2018 03:46

UBND thành phố vừa ban hành văn bản về việc giải quyết khiếu nại của hộ ông Lê Văn Sinh, địa chỉ 73 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, liên quan đến hỗ trợ thiệt hại dự án Nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương. Cụ thể như sau:

Hộ ông Lê Văn Sinh khiếu nại yêu cầu giải quyết hỗ trợ thiệt hại về đất theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20-12-2016 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhân hệ số K=3 hoặc theo Quyết định 50/2014/QĐ- UBND ngày 2012-2014 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhân hệ số K=5 và hỗ trợ bằng 50% giá trị đất; hỗ trợ thêm do ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh 8 tháng do bị ảnh hưởng thay đổi mặt cắt đường trước mặt nhà khi hình thành nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương.

Từ những căn cứ, kết quả xác minh và kết quả kiểm tra, rà soát việc giải quyết hỗ trợ đối với các hộ dân bị ảnh hưởng do thay đổi giảm mặt cắt đường trước mặt nhà khi hình thành Nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương UBND thành phố kết luận, dự án Nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương là công trình công cộng có ý nghĩa rất lớn trong việc giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các khu vực lân cận. Dự án không thu hồi đất, hiện nay pháp luật chưa có quy định về việc bồi thường và hỗ trợ thiệt hại đối với người sử dụng đất bị ảnh hưởng trong vùng dự án. Tuy nhiên trên thực tế, dự án đã ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân nên trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Giải phóng mặt bằng, UBND thành phố đã xem xét giải quyết hỗ trợ thiệt hại về đất cho các hộ.

Hộ ông Lê Văn Sinh khiếu nại yêu cầu giải quyết hỗ trợ thiệt hại về đất theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND là không có cơ sở giải quyết. Vì UBND thành phố phê duyệt chủ trương thực hiện dự án, đơn giá hỗ trợ tại Thông báo số 175/TB-UBND ngày 1-12-2016 và Công văn số 10299/UBND-QLĐTư ngày 16-12-2016; tại thời điểm này Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND chưa được ban hành. Do vậy, việc xác định chênh lệch đơn giá đường Điện Biên Phủ trước và sau khi thực hiện dự án, tỷ lệ phần trăm, mức hỗ trợ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND là có cơ sở và đảm bảo đúng quy định.

Đối với nội dung đề nghị yêu cầu hỗ trợ thêm do ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh sẽ được UBND thành phố xem xét giải quyết sau khi có báo cáo của Hội đồng Giải phóng mặt bằng và các đơn vị liên quan.

UBND thành phố quyết định giữ nguyên Quyết định 651/QĐ-UBND ngày 3-2-2017 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt hỗ trợ của các đơn vị, hộ gia đình bị ảnh hưởng do thay đổi giảm mặt cất đường trước mặt nhà khi hình thành Nút giao Điện Biên Phủ - Nguyền Tri Phương, phần phê duyệt đối với hộ ông Lê Văn Sinh; không chấp nhận nội dung khiếu nại của hộ ông Lê Văn Sinh về việc yêu cầu giải quyết hỗ trợ thiệt hại về đất theo Quyết định số 46/2016/QĐ- UBND, nhân hệ số K=3 hoặc theo Quyết định 50/2014/QĐ-UBND, nhân hệ số K=5 và hỗ trợ bằng 50% giá trị đất.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại, hộ ông Lê Văn Sinh có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Cổng Thông tin điện tử thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT