Danh mục TTHC của Sở Ngoại vụ không thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích
Đăng ngày 08-11-2017 16:38, Lượt xem: 1149

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5294/QĐ-UBND v/v công bố danh mục TTHC  không thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích.
 

Theo đó, danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố, bao gồm:

- Trình cấp phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng (thẻ ABTC)

- Cấp xác nhận/cấp xác nhận bổ sung/gia hạn sổ mua hàng miễn thuế cho tập thể và viên chức, nhân viên cơ quan lãnh sự nước ngoài tại thành phố

- Trình cấp, gia hạn chứng minh thư (CMT) và thẻ tạm trú (TTT) cho viên chức, nhân viên cơ quan lãnh sự nước ngoài tại thành phố

- Trình mời người nước ngoài vào làm việc Mức 3

- Đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài Mức 3

- Trình khen thưởng các tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và người Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng

- Trình cấp phép xuất nhập cảnh cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng

- Đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm gửi cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam đề nghị cấp thị thực nhập xuất cảnh cho cán bộ, công chức, viên chức quản lý thành phố Đà Nẵng Mức 3

- Đề nghị chứng nhận xuất trình giấy tờ, tài liệu

- Đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác