Chính sách nổi bật về công dân có hiệu lực từ tháng 02/2023

Tiêu chuẩn giám định viên tư pháp lĩnh vực nông nghiệp; Các trường hợp ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Quy định phân công Thẩm phán giải quyết, xét xử vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án; Mức chi thực hiện biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường; Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể chủ động thực hiện giám định sức khỏe để hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… là những chính sách nổi bật về công dân có hiệu lực từ tháng 02/2023.

Tra cứu thông tin đất đai

Tìm hồ sơ dịch vụ công