Thực hiện nộp Lệ phí trước bạ và thuế cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến đối với Lệ phí trước bạ phương tiện (ô tô, xe máy), đất đai và thuế cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đây là hình thức thanh toán tiên tiến, hiện đại, góp phần giảm số lần đi lại của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính về thuế, tiết kiệm chi phí cho người dân và xã hội, tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, dịch vụ thanh toán điện tử các nghĩa vụ tài chính về đất đai, ô tô, xe máy góp phần đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mà cả nước đang nỗ lực thực hiện.

Chính sách nổi bật về công dân có hiệu lực từ tháng 01/2022

Điều kiện thi, xét thăng hạng giáo viên mầm non, phổ thông công lập; Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động trong Bộ Quốc phòng; Hỗ trợ dạy và học tiếng dân tộc thiểu số trong trường phổ thông; Chính sách ưu đãi và chế độ đặc thù đối với Bộ đội Biên phòng…. là những chính sách nổi bật về công dân có hiệu lực từ tháng 01/2022.

Tra cứu thông tin đất đai

Tìm hồ sơ dịch vụ công