Chính sách nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 9/2021

Giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng đến 30/6/2022; Tiêu chí phân loại cảng biển; Mức thu phí trong công tác an toàn thực phẩm; Những điểm mới về chính sách BHXH… là những chính sách nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 9/2021.