Thành phố 4 AN

  • Vụ 17 du khách bị ngộ độc thực phẩm tại Đà Nẵng: Miễn viện phí, hỗ trợ 22 triệu đồng Đăng ngày 16-05-2017 09:20
  • An toàn thực phẩm đối với sức khỏe người tiêu dùng Đăng ngày 11-05-2017 17:30
  • Đà Nẵng: Thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm Đăng ngày 09-05-2017 17:30
  • Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017 Đăng ngày 15-04-2017 11:25
  • Xử lý nghiêm các doanh nghiệp, chủ cơ sở vi phạm vệ sinh ATTP Đăng ngày 31-03-2017 08:52
  • Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành giao thông của người dân Đăng ngày 18-03-2017 16:34
  • Năm 2017 tập trung đẩy mạnh kiểm soát an toàn thực phẩm
  • Quận Liên Chiểu: Gắn thực hiện "4 an" với kỷ luật, kỷ cương hành chính Đăng ngày 16-01-2017 00:00
  • Tổ chức tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm Đăng ngày 22-11-2016 00:00
  • Từ ngày 1-1-2017, tất cả sản phẩm vào chợ phải có nguồn gốc, xuất xứ