Các dự án đầu tư

  • Nút giao thông ngã ba Huế Đăng ngày 05-03-2014 10:13
  • Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng Đăng ngày 05-03-2014 10:13
  • Cầu Cổ Cò và cầu Hòa Phước Đăng ngày 05-03-2014 10:11
  • Cung thể thao Tiên Sơn Đăng ngày 05-03-2014 10:11
  • Công trình Cầu- đường Nguyễn Tri Phương nối dài Đăng ngày 05-03-2014 10:09
  • Khu phức hợp giáo dục – dịch vụ thương mại và nhà ở Pegasus
  • Khu du lịch Bà Nà Hills
  • Cầu Tiên Sơn