Tin tức sự kiện

  • Nhiều mô hình hợp tác xã mới và sản phẩm ấn tượng
  • Tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho lao động nông thôn
  • Đà Nẵng là địa phương điển hình trong công tác tổ chức, phân làn giao thông hợp lý
  • Hội thi "Năm văn hóa, văn minh đô thị" dành cho Tổ trưởng tổ dân phố
  • Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác biên phòng
  • Góp phần quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh của Đà Nẵng
  • Tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, ngăn chặn cháy lớn
  • Myanmar khảo sát tình hình thực hiện cơ chế một cửa trong cung ứng dịch vụ công tại Đà Nẵng
  • Ngành VH-TT&DL tuyên dương các điển hình tiên tiến
  • Cử tri Đà Nẵng đề nghị Quốc hội nâng cao hơn nữa trách nhiệm trước nhân dân