Tin tức sự kiện

  • Tăng cường thương mại và đầu tư giữa Hoa Kỳ và Đà Nẵng
  • Thu hút đầu tư doanh nghiệp thực hiện giải pháp nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu
  • Doanh nhân trẻ thành phố nỗ lực chuẩn bị cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng
  • Thành phố Đà Nẵng vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
  • Lễ mit-tinh hưởng ứng Chương trình "Vì môi trường xanh Quốc gia năm 2015"
  • Khai mạc Hội nghị Hiệu trưởng Đại học Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 3
  • Doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại thành phố
  • Tận dụng cơ hội Clipper Race 2015 – 2016 để quảng bá du lịch tại các thị trường trọng điểm
  • Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015: Khơi dậy tiềm năng lao động, sáng tạo
  • Du lịch đường sông – hướng đi đầy tiềm năng của du lịch Đà Nẵng