Tin tức sự kiện

  • Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tiêm vaccine Đăng ngày 19-09-2022 18:06
  • Hai mươi năm tín dụng chính sách đồng hành, thực sự làm thay đổi đời sống của đại bộ phận hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn Đăng ngày 19-09-2022 18:05
  • Hoạt động của lãnh đạo thành phố trong tuần thứ 37 Đăng ngày 19-09-2022 17:25
  • Infographic: Những dấu mốc phòng, chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng Đăng ngày 19-09-2022 15:04
  • Truyền thông để người dân hiểu đúng và chủ động tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 Đăng ngày 19-09-2022 10:51
  • “Caravan - Hội họa xuyên Việt“: Điểm đến Đà Nẵng Đăng ngày 19-09-2022 08:42
  • Tạo sân chơi lành mạnh, kết nối thanh niên các tôn giáo chung tay xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp Đăng ngày 18-09-2022 14:17
  • Chuẩn bị nguồn lực để khai thác thị trường khách Ấn Độ và Trung Đông Đăng ngày 18-09-2022 08:24
  • Bản tin hoạt động, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố từ ngày 12/9 - 16/9/2022 Đăng ngày 18-09-2022 08:19
  • Trao giải cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào công nhân, viên chức, lao động thành phố Đăng ngày 18-09-2022 07:16