Tin tức sự kiện

  • Triển khai lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục Phổ thông năm 2018 Đăng ngày 08-07-2020 05:17
  • Đầu tư cho văn hoá phải tương xứng với đầu tư kinh tế Đăng ngày 07-07-2020 21:39
  • Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khoá IX, thảo luận các vấn đề về nhóm lĩnh vực pháp chế Đăng ngày 07-07-2020 21:16
  • Đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công Đăng ngày 07-07-2020 17:36
  • Đại biểu HĐND thành phố thảo luận tổ về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hiện nay Đăng ngày 07-07-2020 01:05
  • Đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 diễn ra an toàn, nghiêm túc Đăng ngày 06-07-2020 18:48
  • Hoạt động của Lãnh đạo thành phố trong tuần thứ 27 Đăng ngày 06-07-2020 09:16
  • Bài phát biểu xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đăng ngày 06-07-2020 04:50
  • Khai mạc Kỳ họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân thành phố Đăng ngày 06-07-2020 01:50
  • Vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghề làm nước mắm Nam Ô” Đăng ngày 05-07-2020 14:08