Tin tức sự kiện

  • Hội nghị trực tuyến triển khai dự án cơ sở dữ liệu dân cư Đăng ngày 12-03-2020 11:16
  • Gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 Đăng ngày 11-03-2020 14:57
  • Bệnh nhân thứ 35 mắc Covid-19 tiếp xúc trực tiếp với hai bệnh nhân người Anh Đăng ngày 11-03-2020 12:55
  • Thông qua 12 đề xuất về sáng kiến, ưu tiên hợp tác kinh tế của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 Đăng ngày 10-03-2020 20:17
  • Sáng kiến đẩy mạnh thu hút đầu tư ASEAN thông qua thuận lợi hóa thương mại Đăng ngày 10-03-2020 20:13
  • Đổi mới cơ chế để nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài Đăng ngày 10-03-2020 08:09
  • Thường trực HĐND mời các Hiệp hội doanh nghiệp tham gia góp ý về dự thảo Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 Đăng ngày 09-03-2020 13:28
  • Quá trình nhập cảnh, lưu trú và di chuyển của 02 hành khách người Anh nhiễm Covid-19 Đăng ngày 09-03-2020 12:21
  • Viễn thông Đà Nẵng đồng hành, phục vụ nhu cầu phát triển công nghệ thông tin, truyền thông thành phố Đăng ngày 09-03-2020 12:09
  • Hoạt động của Lãnh đạo thành phố trong tuần thứ 10 Đăng ngày 09-03-2020 09:39