Tin tức sự kiện

  • 5 thành phố trực thuộc Trung ương: tập trung mọi nỗ lực để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp
  • Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản
  • Người dân Đà Nẵng quyết tâm bám biển, giữ vững chủ quyền biển, đảo
  • Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Chính phủ Lào thăm Đà Nẵng
  • HĐND TP Đà Nẵng thông qua nghị quyết phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam
  • Chính thức vận hành hệ thống kết nối không dây (Wifi) Đà Nẵng
  • Phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 10 của HĐND thành phố: sôi nổi và thẳng thắn
  • Xem xét việc ra tối hậu thư cho dự án khu công nghệ thông tin
  • Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Chính phủ Lào thăm Đà Nẵng
  • Thảo luận sôi nổi tại các tổ đại biểu HĐND thành phố