Tin tức sự kiện

  • Tiếp tục đầu tư mạnh mẽ, tạo sự phát triển đột phá cho khu vực phía Tây Bắc
  • Đẩy mạnh công tác kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử
  • Năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp đặt mục tiêu 41.500 tỷ đồng
  • Trao giải cuộc thi "Trình diễn pháo hoa trên máy tính năm 2014"
  • Cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh
  • Quán triệt các nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 10 khóa XI
  • Quận Ngũ Hành Sơn triển khai thực hiện chủ đề "Năm văn hóa, văn minh đô thị"
  • Xử lý 46 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng
  • Tạo điều kiện tối đa để nhân dân kiểm tra, giám sát hoạt động của chính quyền các cấp
  • Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 29: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đội ngũ cán bộ công chức, viên chức