Tin tức sự kiện

  • Hội thi đầu bếp giỏi Đà Nẵng mở rộng lần thứ VI – 2014
  • Việt Nam đã ghi nhận 127 trường hợp mắc cúm A/H5N1
  • Chính phủ sẽ hỗ trợ mạnh để hiện đại hóa đội tàu cho ngư dân
  • Công bố kết quả xếp hạng Cải cách hành chính, văn thư lưu trữ và ứng dụng CNTT năm 2013
  • Triển khai tổng rà soát chính sách người có công trong 2 năm 2014-2015
  • Chính sách hỗ trợ đánh bắt thuỷ sản xa bờ: Phải phù hợp với nguyện vọng của ngư dân
  • Đà Nẵng - Nhật Bản: xúc tiến hợp tác về điều trị ung thư
  • Đề nghị sớm xây dựng Khu neo đậu tàu trú bão tại khu vực vịnh Đà Nẵng
  • Tình hình các dịch bệnh có xu hướng giảm
  • Giải quyết rốt ráo đối với những trường hợp vi phạm sử dụng căn hộ chung cư