Tin tức sự kiện

  • Trao đổi kinh nghiệm với Nhật Bản trong triển khai dự án thoát nước và xử lý nước thải
  • Người Đà Nẵng
  • Ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất - phân phối sản phẩm nông nghiệp
  • Người Đà Nẵng nhìn lại…Đà Nẵng
  • Đề án Phát triển dịch vụ TP Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến 2020: Phải rà soát và hoàn thiện các tiểu đề án
  • Thực hiện giải pháp giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng năng lượng hiệu quả
  • Đoàn đại biểu Cục Biên phòng Bộ Tổng tham mưu QĐND Lào thăm thành phố
  • Tiếp tục sử dụng sân Vận động Chi Lăng đến tháng 4/2015
  • Tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam": Tỷ lệ tiêu thụ hàng Việt đạt trên 80%
  • Xúc tiến quan hệ hợp tác hữu nghị Đà Nẵng – Saitama (Nhật Bản)