Tin tức sự kiện

  • Thông qua Tuyên bố Đà Nẵng về du lịch và thể thao vì sự phát triển bền vững
  • Họp báo Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG 5)
  • Khai trương Trung tâm truyền thông quốc tế của Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 – 2016
  • "Không gian Văn hóa Cộng đồng" và "Triển lãm ảnh đẹp du lịch Đà Nẵng" tại hai bờ sông Hàn
  • Phát triển du lịch, thể thao phải đảm bảo yếu tố môi trường
  • Khuyến mại trực tuyến nhân dịp Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5
  • Cẩm Lệ phấn đấu trở thành đô thị trung tâm mở rộng của thành phố
  • Lễ thượng cờ 42 quốc gia tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG5)
  • Hướng dẫn thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
  • Giao lưu trực tuyến chính sách thuế mới năm 2016