Tin tức sự kiện

  • Luôn đặt niềm tin và kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ trẻ của thành phố
  • Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM: Phát huy vai trò nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên
  • Mô hình hợp tác công – tư: động lực mới cho sự phát triển của thành phố
  • Đào tạo thế hệ người Đà Nẵng biết kế thừa truyền thống yêu nước và cách mạng
  • Kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền nhưng phải tỉnh táo
  • Tuyên dương 109 cá nhân và tập thể điển hình tiêu biểu "Học tập và làm theo tấm gương của Bác"
  • Triển khai Đề án thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng
  • Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn tặng 100 triệu đồng hỗ trợ ngư dân bám biển
  • Nâng cao ý thức nộp phí sử dụng đường bộ của người dân
  • Trao đổi kinh nghiệm thực hiện chương trình phòng chống bạo lực giới và thúc đẩy bình đẳng giới