Chuyển đổi số

  • Đà Nẵng triển khai phân cấp một số dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
  • Chuyển đổi số là gì ?
  • Đà Nẵng: Điển hình tiên tiến trong quá trình chuyển đổi số quốc gia Đăng ngày 31-05-2020 10:05
  • Đà Nẵng: Chuyển đổi số để kiến tạo du lịch thông minh
  • Triển khai phân cấp một số dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ tại Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng
  • Hơn 40 đội thi tranh tài tại Vietnam Online Hackathon 2020 Đăng ngày 15-05-2020 22:21
  • VNPT tham gia chuyển đổi số công tác quản lý chợ tại Đà Nẵng Đăng ngày 13-05-2020 10:03
  • Chuyển đổi số là gì và quan trọng như thế nào trong thời đại ngày nay?
  • Chuyển Đổi Hệ Thống CNTT Hỗ Trợ Chuyển Đổi Số
  • Vietnam Online Hackathon 2020: Phục vụ nhu cầu chuyển đổi số cho doanh nghiệp trong và sau dịch Covid-19 Đăng ngày 21-04-2020 16:48