Chuyển đổi số

  • Chuyển đổi số- Cơ hội và Thách thức Đăng ngày 15-12-2020 10:06
  • Hội nghị thông tin về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong phát triển Kinh tế -Xã hội Đăng ngày 15-12-2020 03:57
  • Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng về chuyển đổi số giáo dục Đăng ngày 10-12-2020 14:54
  • ViHAT tham gia chương trình Chuyển đổi số và Thúc đẩy thương mại điện tử tại các tỉnh miền Trung
  • Phát huy mạnh mẽ hơn vai trò hạt nhân chuyển đổi số tại địa phương Đăng ngày 30-11-2020 09:38
  • Chuyển đổi số để đón đầu xu hướng và nâng cao chất lượng du lịch Việt Nam Đăng ngày 29-11-2020 08:49
  • Viettel muốn triển khai dịch vụ 5G tại Đà Nẵng
  • Chuyển đổi số là gì? Xu hướng digital transformation năm 2021
  • Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại diễn đàn công nghệ mở Việt Nam Đăng ngày 19-11-2020 16:49
  • Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Bình tham gia quảng bá du lịch tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2020 Đăng ngày 19-11-2020 09:10