Chuyển đổi số

  • Đà Nẵng hợp tác với Công ty Cổ phần FPT về chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2021-2025 Đăng ngày 28-12-2021 19:55
  • Viettel khai trương mạng 5G tại Đà Nẵng Đăng ngày 13-12-2021 14:06
  • Dấu ấn tích cực từ chuyển đổi số Đăng ngày 08-12-2021 17:24
  • Tập huấn nâng nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm chuyển đổi số cho lãnh đạo Đăng ngày 07-12-2021 15:34
  • Phát triển dữ liệu mở cần có sự hợp tác liên ngành, liên quốc gia Đăng ngày 16-11-2021 20:25
  • Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số Đăng ngày 19-10-2021 11:47
  • Viettel ra mắt nền tảng số quản trị doanh nghiệp vESS hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số Đăng ngày 15-10-2021 14:58
  • Viettel đồng hành cùng thành phố trong quá trình chuyển đổi số Đăng ngày 15-10-2021 06:52
  • Ban hành Đề án Chuyển đổi số tại Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Đăng ngày 01-09-2021 04:29
  • Triển khai khảo sát mức độ sẵn sàng và nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp tại Đà Nẵng Đăng ngày 27-08-2021 14:00