Chuyển đổi số

  • Xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, tỉnh Đăng ngày 01-02-2021 09:35
  • Đừng để mất cơ hội chuyển đổi số thêm một lần nữa
  • Kinh tế sẽ bứt phá nhờ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
  • Microsoft sát cánh cùng doanh nghiệp Việt Nam hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số Đăng ngày 07-01-2021 08:47
  • Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại hội nghị chuyển đổi số y tế Đăng ngày 30-12-2020 17:30
  • Chuyển đổi số để thay đổi thói quen, suy nghĩ, cách làm trong y tế
  • Tiếp tục phấn đấu để Việt Nam luôn là nền kinh tế năng động, sáng tạo, phát triển nhanh nhưng ổn định, bền vững Đăng ngày 29-12-2020 10:22
  • Hội nghị Chuyển đổi số y tế quốc gia phiên chuyên đề 1 Đăng ngày 29-12-2020 09:45
  • Năm 2020 – Năm khởi động chuyển đổi số quốc gia
  • Chuyển đổi số y tế quốc gia Đăng ngày 26-12-2020 17:05