Đẩy mạnh thu hút đầu tư

  • Xúc tiến đầu tư công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) Nhật Bản vào Đà Nẵng Đăng ngày 30-09-2020 15:22
  • 600 tỷ đồng đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng Đăng ngày 23-09-2020 07:41
  • Xúc tiến, kêu gọi các tập đoàn công nghệ cao, CNTT và công nghệ số đầu tư vào Đà Nẵng Đăng ngày 21-06-2020 10:52
  • Tọa đàm Kết nối thương mại, đầu tư Hoa Kỳ - Đà Nẵng Đăng ngày 20-06-2020 08:05
  • Khánh thành giai đoạn 1 Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Đăng ngày 28-03-2020 16:17
  • Thêm hai doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Khu CNC Đăng ngày 28-03-2020 16:16
  • Đoàn kết, nỗ lực để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn Đăng ngày 20-02-2020 06:02
  • Doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn hợp tác đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao Đăng ngày 06-02-2020 20:09
  • Đẩy mạnh giao lưu, hợp tác với doanh nghiệp tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) Đăng ngày 17-01-2020 03:12
  • Thúc đẩy quan hệ hợp tác với tỉnh Tochigi (Nhật Bản) Đăng ngày 19-12-2019 09:54