Đẩy mạnh thu hút đầu tư

  • Đoàn kết, nỗ lực để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn Đăng ngày 20-02-2020 06:02
  • Doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn hợp tác đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao Đăng ngày 06-02-2020 20:09
  • Đẩy mạnh giao lưu, hợp tác với doanh nghiệp tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) Đăng ngày 17-01-2020 03:12
  • Thúc đẩy quan hệ hợp tác với tỉnh Tochigi (Nhật Bản) Đăng ngày 19-12-2019 09:54
  • Xúc tiến quan hệ hợp tác với tỉnh Shizuoka (Nhật Bản) Đăng ngày 15-11-2019 16:01
  • Kết nối hợp tác với doanh nghiệp vùng Kansai (Nhật Bản) Đăng ngày 19-10-2019 07:54
  • Tổ chức nhiều hoạt động kết nối đầu tư Việt Nam – Nhật Bản Đăng ngày 16-10-2019 07:46
  • Đà Nẵng sẵn sàng chào đón làn sóng đầu tư từ Canada Đăng ngày 29-08-2019 11:05
  • Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Nhật Bản phát triển tốt đẹp và toàn diện Đăng ngày 28-08-2019 16:48
  • Đà Nẵng tập trung thu hút đầu tư tại Hoa Kỳ Đăng ngày 20-08-2019 08:58