Đẩy mạnh thu hút đầu tư

  • Trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi khu công nghiệp thành khu đô thị Đăng ngày 25-02-2021 16:32
  • Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chủ trương nghiên cứu đầu tư cho 7 dự án Đăng ngày 23-02-2021 20:59
  • Công ty AREVO INC. (Hoa Kỳ) nghiên cứu đầu tư vào Khu CNC Đà Nẵng với dự án có quy mô vốn 135 triệu USD Đăng ngày 06-02-2021 10:07
  • Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án 35 triệu USD của Công ty TNHH Fujikin International (Nhật Bản) Đăng ngày 05-02-2021 10:20
  • Dự án FDI có tổng vốn đầu tư 110 triệu USD đến từ Mỹ đầu tư vào Khu CNC Đà Nẵng Đăng ngày 22-01-2021 10:11
  • Daiwa Việt Nam khởi công xây dựng dự án Nhà máy sản xuất dụng cụ thể dục thể thao Đăng ngày 15-12-2020 15:20
  • Thu hút đầu tư Hàn Quốc vào Đà Nẵng Đăng ngày 03-12-2020 20:28
  • Những điểm sáng trong thu hút đầu tư tại Khu CNC và các KCN Đà Nẵng Đăng ngày 12-10-2020 15:34
  • Khởi công xây dựng Khu Công viên phần mềm số 2 Đăng ngày 10-10-2020 12:01
  • Đà Nẵng và LG Việt Nam hợp tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin Đăng ngày 06-10-2020 07:57