Đẩy mạnh thu hút đầu tư

  • Thu hút đầu tư Hàn Quốc vào Đà Nẵng Đăng ngày 03-12-2020 20:28
  • Những điểm sáng trong thu hút đầu tư tại Khu CNC và các KCN Đà Nẵng Đăng ngày 12-10-2020 15:34
  • Khởi công xây dựng Khu Công viên phần mềm số 2 Đăng ngày 10-10-2020 12:01
  • Đà Nẵng và LG Việt Nam hợp tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin Đăng ngày 06-10-2020 07:57
  • Xúc tiến đầu tư công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) Nhật Bản vào Đà Nẵng Đăng ngày 30-09-2020 15:22
  • 600 tỷ đồng đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng Đăng ngày 23-09-2020 07:41
  • Xúc tiến, kêu gọi các tập đoàn công nghệ cao, CNTT và công nghệ số đầu tư vào Đà Nẵng Đăng ngày 21-06-2020 10:52
  • Tọa đàm Kết nối thương mại, đầu tư Hoa Kỳ - Đà Nẵng Đăng ngày 20-06-2020 08:05
  • Khánh thành giai đoạn 1 Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Đăng ngày 28-03-2020 16:17
  • Thêm hai doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Khu CNC Đăng ngày 28-03-2020 16:16